PROMAX

learn more about Promax Company
Wdrażamy przyjazne technologie

Doświadczenie

Gwarancja

Przy realizacji wszystkich instalacji wykorzystujemy tylko urządzenia znanych producentów, dlatego też współpracując z nami klient ma gwarancję ciągłości serwisu. Zależnie od proponowanego systemu na elementy udzielana jest co najmniej 12-miesięczna gwarancja producenta.

Mając wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu różnych rodzajów instalacji możemy zagwarantować wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Dlatego też na wszystkie wykonywane przez nas instalacje udzielamy 3-letniej gwarancji.

Realizując oczekiwania inwestorów, projektujemy i instalujemy systemy okablowania struktu-ralnego podlegające certyfikacji na okres co najmniej 20 lat. Obejmujemy nią nie tylko elementy pasywne okablowania, ale gwarantujemy również poprawną pracę aplikacji, dla których system okablowania został zaprojektowany.

Jak spełniamy oczekiwania klientów?

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i realizacji zadań z zakresu systemów teleinformatycznych oraz instalacji pokrewnych umożliwia nam przedstawienie kompleksowej oferty, w której wymagający Inwestor znajdzie wszystkie elementy związane z instalacjami słaboprądowymi w budynkach biurowych lub usługowych.

Dobre przygotowanie działu projektowego sprawia, że prace projektowe wykonywane są szybko, a proces uzgadniania założeń technicznych projektów jest skrócony do minimum.

Doświadczony dział instalacji daje Inwestorowi pewność właściwego prowadzenia prac instalacyjnych od momentu wejścia do obiektu, poprzez wszystkie fazy i etapy realizacji inwestycji, na sprawnym jej zakończeniu odbiorem technicznym.

Dzięki pracownikom działu serwisu oferujemy profesjonalne usługi instalacji, konserwacji i serwisowania urządzeń pracujących w wykonanych instalacjach, również po zakończeniu procesu inwestycyjnego na podstawie stałych umów serwisowych.

Ochrona inwestycji

Ponieważ każdy środek trwały traci swoją wartość z upływem czasu w różnym stopniu, plano-wanie inwestycji jest zadaniem bardzo trudnym.
Oferujemy wyłącznie przemyślane rozwiązania, które gwarantują długi okres użytkowania sys-temów bez konieczności zasadniczych zmian. Uwalniamy tym samym Inwestora od podejmowania niepotrzebnego ryzyka inwestycyjnego, chroniąc jego pieniądze.
Oferujemy wyłącznie systemy sprawdzone oraz pochodzące od uznanych producentów, którzy gwarantują rozwój technologiczny urządzeń oraz ich pełną kompatybilność.

Funkcjonalność

Cztery istotne czynniki decydują o funkcjonalności systemów:
• łatwość w użytkowaniu i administracji,
• brak barier dla rozbudowy,
• ergonomia elementów składowych,
• odporność na przypadkowe zniszczenie.

Analizujemy każdy system pod kątem jego funkcjonalności, gdyż jest to licząca się cecha produktu. Naszym klientom oferujemy tylko rozwiązania sprawdzone poprzez wieloletnią obecność na rynku, których cechy eksploatacyjne są znane i uznane.

Koszty

Koszt systemu to nie tylko cena podzespołów. Warto pamiętać, że w proporcji do całkowitego kosztu instalacji cena podzespołów stanowi tylko niewielką jego część.
Dlatego też oferujemy systemy, które oprócz korzystnej ceny mierzonej jej stosunkiem do jakości, oferują Inwestorowi jeszcze pewną wartość dodatkową. Można ją scharakteryzować w następujący sposób:

  • łatwość w instalacji - system zunifikowany, przemyślany pod względem konstrukcji, wymaga mniejszych nakładów pracy redukując automatycznie koszty instalacji;
  • konflikty z innymi instalacjami - system poprawnie zaprojektowany „współżyje” z innymi instalacjami nie nastręczając problemów na etapie projektowania i realizacji, zaś koszty jego wykonania dają się znacząco obniżyć;
  • utrata wartości - systemy okablowania strukturalnego planuje się na wiele lat eksploatacji; dlatego też należy inwestować w takie z nich, które w minimalnym stopniu tracą swą wartość z upływem lat.

Pozycja producenta

To producent gwarantuje poprawne działanie systemu w trakcie wielu lat eksploatacji. Powinien dysponować własnymi laboratoriami oraz sam produkować wszystkie podzespoły lub przy-najmniej w 100% kontrolować ich jakość. Taki producent stanowi dla Inwestora właściwe zabezpieczenie inwestycji.

Producent o wysokiej pozycji na rynku zwykle jest samodzielnym twórcą lub współautorem standardów, a to z kolei sprawia, że zakupione u niego produkty będą zgodne z normami oraz z linią rozwoju technologicznego. Co więcej, taki producent gwarantuje swoją pozycją prawidłowy rozwój systemu, tym samym wzmacniając pozycję klienta jako użytkownika uznanych produktów.

Dlatego oferujemy wyłącznie systemy pochodzące od uznanych na rynku producentów, uznane na rynku przez tysiące użytkowników.

  • Promax oferta firmy
  • Promax oferta firmy
  • Promax oferta firmy
  • Promax oferta firmy
© 2023 Promax Sp z o.o.
echo ' ';